JAK TO FUNGUJE.

T?i kroky k tomu, jak m?žete za?ít vyd?lávat peníze ze svých webových stránek.

null

1. STA?TE SE ?LENEM

Musíte se pouze zaregistrovat do našeho partnerského programu prost?ednictvím jednoduchého formulá?e. Zkontaktujeme vás a pom?žeme vám za?ít!
null

2. GENERUJTE PROVOZ

Využijte širokou nabídku marketingových nástroj?, které vám pomohou nasm?rovat zákazníky na webové stránky našich zna?ek.
null

3. ZÍSKEJTE VÝPLATU

Na konci každého m?síce získáte výplatu podílu z ?istých tržeb od vašich zákazník?.

ODM?NA.

€0 – €10,000

Monthly Net Revenue*
of the customers You send to us

We’ll reward You with…

20% Net Revenue Share
5% Commission Booster

když nám pošlete 20 a více nových hrá??, kte?í vloží na ú?et peníze, za m?síc

25% Total Earnings

€10,001 – €30,000

Monthly Net Revenue*
of the customers You send to us

We’ll reward You with…

25% Net Revenue Share
5% Commission Booster

když nám pošlete 20 a více nových hrá??, kte?í vloží na ú?et peníze, za m?síc

30% Total Earnings

€30,000 +

Monthly Net Revenue*
of the customers You send to us

We’ll reward You with…

30% Net Revenue Share
5% Commission Booster

když nám pošlete 20 a více nových hrá??, kte?í vloží na ú?et peníze, za m?síc

35% Total Earnings

REFERRÁLNÍ SCHÉMA.

5%

PROVIZE ZA POD?ÍZENÉ PARTNERY

Za registraci nového partnera v partnerském programu Unibet. Provize se vypo?ítává z odm?n vašeho pod?ízeného partnera a p?ipo?ítává se k vaší m?sí?ní provizi.

CPA / HYBRID ODM?NA.

€ € €

PLATBA ZA ZISK ZÁKAZNÍKA NEBO HYBRIDNÍ PLÁN

Máte-li zájem prodiskutovat plán odm?n CPA (platba za akci / získání nového klienta) nebo hybridní plán, spojte se s námi. Rádi s vámi probereme plán, který vám bude vyhovovat.

FLEXIBLE PAYMENT OPTIONS THAT SUIT YOU.