BANNERY.

STRÁNKA KINDRED AFFILIATES NABÍZÍ ?ADU ATRAKTIVNÍCH A DYNAMICKÝCH PROUŽKOVÝCH REKLAM A CÍLOVÝCH STRÁNEK V R?ZNÝCH VELIKOSTECH, FORMÁTECH A JAZYCÍCH, ABY VÁM POMOHLA PROPAGOVAT NAŠE PRODUKTY MEZI VAŠIMI UŽIVATELI NAPROSTO P?IROZENÝM A BEZPROBLÉMOVÝM ZP?SOBEM.

Pro optimalizaci míry konverze neexistuje „všeobecn? platné“ pravidlo, ale nabízíme ?adu proužkových reklam a cílových stránek pro r?zné produkty a v r?zných jazycích, abychom zaru?ili, že od partner? p?icházejí návšt?vníci nejlepšími možnými cestami. Zde uvádíme n?kolik p?íklad?: