DALŠÍ INFORMACE O STRÁNKOVÁNÍ.

Stránkování je proces rozd?lování dat podle jednotlivých stránek. V kanálech XML se stránkování používá pro záležitosti jako zobrazování omezeného po?tu výsledk? (tj. Sázkových p?íležitostí). Díky tomu je kanál mén? objemný a rychlejší.

V p?ípad? stránkování je do následujících kanál? nutno p?idat 2 parametry, rangeStart a rangeSize:

  • Najít skupinu sázkových p?íl. podle ID
  • Najít skupinu sázkových p?íl. Live podle ID
  • Najít p?edzápasové sázkové p?íl. pro událost podle ID
  • Najít oblíbené sázkové p?íl.
  • Hledat sázkovou p?íl. podle slova
  • Chcete-li vytvo?it kanál, musíte na konec kanálu p?idat &rangeStart=101&rangeSize=100.

rangeStart=101 znamená, že kanál zobrazí sázkové p?íležitosti od 101 dál.

rangeSize=100 znamená, že kanál zobrazí na stránce 100 sázkových p?íležitostí. Chcete-li v kanále zobrazit mén? sázkových p?íležitostí, zm??te 100 na jakékoli nižší ?íslo. Max. po?et sázkových p?íležitostí na stránku je 100.

P?íklad fotbalového kanálu používajícího stránkování

https://api.unicdn.net/v1/feeds/sportsbook/betoffer/group/1000093190.xml?app_id=YourAppIDHere&app_key=YourAppKeyHere&local=en_GB – kanál zobrazí prvních 100 sázkových p?íležitostí.

https://api.unicdn.net/v1/feeds/sportsbook/betoffer/group/1000093190.xml?app_id=YourAppIDHere&app_key= YourAppKeyHere&local=en_GB&rangeStart=101&rangeSize=100 – kanál zobrazí nabídky sázkových p?íležitostí od 101 do 200.

https://api.unicdn.net/v1/feeds/sportsbook/betoffer/group/1000093190.xml?app_id=YourAppIDHere&app_key=YourAppKeyHere&local=en_GB&rangeStart=101&rangeSize=20 – kanál zobrazí nabídky sázkových p?íležitostí od 101 do 120.