HOW IT WORKS.

Trzy proste kroki, aby zacz?? zarabia? pieni?dze na Twoich stronach internetowych.

null

1. ZOSTA? CZ?ONKIEM

Wystarczy zarejestrowa? si? do naszego planu afiliacyjnego za po?rednictwem prostego formularza, a skontaktujemy si? z Tob?, aby pomóc Ci zrobi? pierwsze kroki!
null

2. WYGENERUJ RUCH

Wykorzystaj nasz szeroki wybór narz?dzi marketingowych, aby skierowa? klientów do naszych marek.
null

3. ODBIERZ WYNAGRODZENIE

Pod koniec ka?dego miesi?ca otrzymasz wynagrodzenie p?acone za udzia? w przychodach netto wygenerowanych przez Twoich konsumentów.

REWARD PLAN.

€0 – €10,000

Monthly Net Revenue*
of the customers You send to us

We’ll reward You with…

20% Net Revenue Share
5% Commission Booster

gdy skierujesz do nas ponad 20 nowych graczy w miesi?cu, którzy dokonaj? wp?aty

25% Total Earnings

€10,001 – €30,000

Monthly Net Revenue*
of the customers You send to us

We’ll reward You with…

25% Net Revenue Share
5% Commission Booster

gdy skierujesz do nas ponad 20 nowych graczy w miesi?cu, którzy dokonaj? wp?aty

30% Total Earnings

€30,000 +

Monthly Net Revenue*
of the customers You send to us

We’ll reward You with…

30% Net Revenue Share
5% Commission Booster

gdy skierujesz do nas ponad 20 nowych graczy w miesi?cu, którzy dokonaj? wp?aty

35% Total Earnings

REFER A FRIEND.

5%

PROWIZJA SUB-AFILIATA

Za rekrutacj? innego afiliata do programu afiliacyjnego Unibet. Prowizja jest obliczana na podstawie wynagrodze? generowanych przez sub-afiliatów i dodawana do miesi?cznej prowizji.

CPA / HYBRID REWARDS.

€ € €

KOSZT ZA POZYSKANIE LUB PLAN HYBRYDOWY

Je?li jeste? zainteresowany omówieniem kosztu za pozyskanie (CPA) lub hybrydowego planu wynagrodze?, skontaktuj si? z nami, a z przyjemno?ci? omówimy plan, który jest najbardziej dostosowany do Twoich potrzeb.

FLEXIBLE PAYMENT OPTIONS THAT SUIT YOU.