FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.

Programul de afilia?i Unibet recompenseaz? ter?e persoane pentru recomandarea de clien?i c?tre paginile Unibet, Bingo.com ?i Maria Casino.

Afilia?ii Unibet ne trimit trafic spre paginile de internet, prin intermediul unor link-ri urm?rite, iar dac? acei utilizatori se înscriu ca ?i clien?i, fac depuneri ?i joac? la noi, recompens?m afilia?ii cu unn comision.

Un sub-afiliat este un afiliat nou, pe care îl recomanda?i UnibetAffiliates.com. Pute?i face acest lucru spunându-le s? se înscrie prin intermediul noului link de afiliat pe care îl ve?i g?si în contul dvs.

Odat? ce s-au înscris, pute?i ob?ine venituri suplimentare pentru fiecare client recomandat de c?tre sub-afiliatul dvs. Pute?i g?si link-ul dvs. pentru sub-afilia?i în sumarul contului dvs.

Putem oferi coduri bonus numai la Unibet. V? rug?m s? contacta?i managerul dvs. de cont pentru a primi unul.

Paginile Unibet, Bingo.com ?i Maria Casino ofer? o gam? larg? de stimulente noilor juc?tori. Aceste bonusuri variaz? în func?ie de produsul pe care îl promova?i ?i de pia?a ?int?. Pentru a vedea cele mai noi promo?ii ale produselor destinate pie?ei ?int?, face?i clic aici.

Afilia?ii nu pot oferi propriile stimulente vizitatorilor. Aceasta include orice fel de promo?ie cashback.

Se pot oferi ?i instrumente speciale, exclusive. Contacta?i managerul de afilia?i pentru a discuta posibilit??ile.

Odat? ce contul dvs. de afiliat a fost aprobat, ve?i avea posibilitatea de a v? autentifica ?i de a g?si o serie de lin-uri de text, de bannere ?i multe altele în sec?iunea ‘Galerie Media’ a interfe?ei noastre.

Da, comisioanele dvs. de la sub-afilia?i se pl?tesc împreun? cu câ?tigurile normale de afiliat în fiecare lun?. Pute?i vizualiza sub-afilia?ii de la Rapoarte > Rapoarte de câ?tiguri > Sub-afilia?i.

De îndat? ce v? autentifica?i în contul de afiliat, informa?iile de plat? vor fi afi?ate pe pagina principal?. Informa?ii mai detaliate pute?i primi f?când clic pe ‘Rapoarte’, ‘Rapoarte de câ?tiguri’ sau ‘Raport de plat?’.

Nu exist? o limit?! Oferim planuri de recompense competitive ?i flexibile pentru a reflecta cantitatea ?i calitatea juc?torilor pe care ni-i trimite?i. Pentru detalii complete, v? rug?m s? face?i clic aici sau s? contacta?i managerul de afilia?i.

Pute?i vizualiza statisticile dvs. la orice moment prin intermediul sec?iunii Rapoarte>Rapoarte de câ?tiguri din interfa?a afilia?ilor Unibet.

Afilia?ii înregistra?i în scop de TVA în Malta, trebuie s? trimit? factura c?tre Unibet înainte de ziua a 5-a din luna urm?toare celei în care s-a pl?tit comisionul. Netransmiterea facturii pân? la aceast? dat? poate duce la întârzierea pl??ii. Afiliatul trebuie s? trimit? factura c?tre Unibet Services Limited, men?ionând num?rul de PO oferit de managerul afilia?ilor, ?i s? trimit? factura pe e-mail la: Invoices_ULL-USL@unibet.com.

Afilia?ii înregistra?i în scop de TVA în afara Malta nu trebuie s? trimit? facturi c?tre Unibet iar comisionul lor va fi pl?tit automat, cu condi?ia s? ating? limita minim? de plat? de €100.

Noi ne pl?tim afilia?ii la aproximativ 10 pân? la 15 zile lucr?toare de la finalul lunii în care comisionul a fost ob?inut, cu condi?ia ca suma minim? de plat? s? fie de 100 de Euro. În cazul în care nu a?i atins acest nivel, câ?tigurile vor fi transferate în luna urm?toare.

Unibet ofer? o serie de metode de plat?, inclusiv transfer bancar, Skrill (anterior Moneybookers) ?i NETELLER. V? rug?m s? v? asigura?i c? op?iunile dvs. de plat? sunt actualizate regulat în Contul meu > informa?ii de plat?.

Can't find the answers you are looking for? Contact us right now.