MER INFO OM PAGINATION.

Pagination är uppdelning av data i separata sidor. I xml-feeds används pagination för att visa ett begränsat antal resultat (t.ex. spelerbjudanden). Det gör feeds lättare och snabbare.

Pagination behöver lägga till 2 parametrar, rangeStart och rangeSize, till följande feeds:

  • Hitta Betoffer Group med Id
  • Hitta Live Betoffer Group med Id
  • Hitta Prematch Betoffer för ett evenemang med id
  • Hitta populära Betoffers
  • Sök Betoffer med ord
  • För att skapa ett feed, behöver du lägga till &rangeStart=101&rangeSize=100 i slutet av din feed.

rangeStart=101 innebär att din feed kommer visa spelerbjudanden som startar vid 101 och fortsätter uppåt.

rangeSize=100 innebär att din feed kommer visa 100 spelerbjudanden på sidan. Vill du visa färre spelerbjudanden i din feed, ändra 100 till ett lägre nummer. Högsta antalet spelerbjudanden på en sida är 100.

Exempel på ett fotbollsfeed som använder pagination

https://api.unicdn.net/v1/feeds/sportsbook/betoffer/group/1000093190.xml?app_id=YourAppIDHere&app_key=YourAppKeyHere&local=en_GB – feed visar de första 100 spelerbjudandena.

https://api.unicdn.net/v1/feeds/sportsbook/betoffer/group/1000093190.xml?app_id=YourAppIDHere&app_key= YourAppKeyHere&local=en_GB&rangeStart=101&rangeSize=100 – feed visar spelerbjudanden som börjar vid 101 och går till 200.

https://api.unicdn.net/v1/feeds/sportsbook/betoffer/group/1000093190.xml?app_id=YourAppIDHere&app_key=YourAppKeyHere&local=en_GB&rangeStart=101&rangeSize=20 – feed visar spelerbjudanden som börjar vid 101 och går till 120.